Blog

Ultimele noutati

DECLARATIE BENEFICIAR REAL 2022

DECLARATIE BENEFICIAR REAL 2022-SOCIETATI COMERCIALE In urma modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021, obligatia depunerii anuale a declaratiei de beneficiar real, in termen de 15 zile de la depunerea situatiilor financiare a fost modificata astfel : avand in vedere depunerea declaratiei de beneficiar real la momentul inregistrarii in registrul comertului a persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, acestea NU mai au obligația DEPUNERII ANUALE a declarației privind beneficiarii reali; AU OBLIGATIA depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali, DOAR persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în...


GHID OBLIGATII FISCALE ONG

GHID OBLIGATII FISCALE ONG Acest GHID se adresează asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completărileulterioare. Prezentare generala. Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial potconstitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile legii. Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit legii sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiileîşi pot desfăşura activitatea în diverse domenii, cum ar fi: sănătate, educaţie şi cercetare, ştiin ţă, cultură, protecţie socială, minoritati, drepturile omului,protectia mediului, protectia copilului,comunicare si mass – media, sport/turism etc.În acest sens, acestea pot desfăşura diferite activităţi, ca de exemplu: - intermedierea relaţiei dintre...


GHID INFIINTARE FIRMA SRL

GHID INFIINTARE FIRMA-SRL-FA-TI SINGUR FIRMA TA

GHID INFIINTARE FIRMA-SRL-FA-TI SINGUR FIRMA TA Daca nu esti obisnuit cu birocratia si modul de functionare al Ofciului Registrului Comertului si vrei sa te ocupi singur de infiintarea firmei tale, am pregatit prezentul GHID de INFIINTARE FIRME-SRL, FA-TI SINGUR FIRMA Spre deosebire de procesul de infiintare a firmei tale printr-un prestator de servicii, atunci cand iti faci de unul singur firma , trebuie sa pregatesti singur intreg doasarul si sa iti asumi eventualele greseli in redactarea actelor si pregatirea dosarului. Pentru a te ajuta in actiunea ta de ati infiinta o firma, am pregatit acest scurt ghid de infiintare a unei firme, SRL, cu pasii necesari care sa te duca la obtinerea cu succes la infiintarea firmei. Mai jos vei regasi pasii necesari pe care trebuie sa ii urmezi : 1. GHID INFIINTARE FIRMA-SRL-FA-TI SINGUR FIRMA TA -Primul pas, fa-ti o lista cu actele de care ai nevoie pentru infiintarea firmei(SRL) Astfel, ai nevoie de...


Amanare depunere declaratie de beneficiar real

Amanarea depunerii declaratiei de beneficiar real a fost oficializata. Depunerea declaratiei privind beneficiarul real, obligatorii pentru societatile comerciale, a fost amanata pentru data de 01.10.2021. Amanarea a fost oficial declarata prin OUG 43/2021, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.561 din data de 31.05.2021.De aceasta amanare a depunerii declaratiei de beneficiar real, beneficiaza atat societatile comerciale ce au depus si inregistrat la fisc bilantul pentru anul 2020, de la inceputul anului si pana la data publicarii OUG 43/2021, cat si cele ce au depus bilantul dupa data publicarii OUG-ului de amanare a termenului de depunere a declaratiei privind beneficiarul real. Monitorul Oficial in care a fost publicata OUG nr.43/2021 poate fi vizualizat aici https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--561--2021.html Hof & Asociatii va poate ajuta in redactarea si depunerea declaratiei privind beneficiarul real precum si in prestarea altor servicii dedicate afacerii dumneavoastre https://www.hof.ro/servicii/ OUG 43/2021 - amanarea termenului Declaratiei de beneficiar real Articol unic....


Majorarea si reducerea capitalului social

Majorarea si reducerea capitalului social al unei societati comerciale.Capitalul social este acea parte din patrimoniul unei societati comerciale care cuprinde aportul in bani sau in natura, adus de membrii societatii la data constituirii acesteia, pentru a servi la desfasurarea activitatii ei si la atingerea scopului urmarit.Totodata capitalul social reprezinta si garantia societatii in fata creditorilor chirografari, negarantati, majorarea capitalului social al unei societati comerciale reprezentand si majorarea garantiilor fata de creditorii societatii In prezent, Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de 10 lei si nu exista o limita maxima pentru acesta. Conform art.210 din legea 31 din 1990, privind societatile comerciale, orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sau Asociatilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor juridice legate de aceasta hotarare.Prevederea legala o puteti viziona aici https://lege5.ro/Gratuit/gy4diobx/art-210-reducerea-sau-majorarea-capitalului-social-lege-31-1990?dp=gi2tsnzrge4da majoarea capitalului social aprobata prin adunarea generala a asociatilor Majorarea...


Declaratie beneficiar real 2021

Inca o modificare a legislatiei privind declararea beneficiarului real, respectiv inca o obligatie pentru firme, incepand cu data de 30.04.2021, depunerea declaratiei privind beneficiari reali, la registrul comertului În Monitorul Oficial al României nr. 446/27.04.2021, Partea I, s-a publicat Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. Astfel, incepând cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de...


Infiintare Asociatii si Fundatii-Modificare legislatie

Procedura de Infiintare Asociatii si Fundatii a fost modificata Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a intrat în vigoare sâmbătă, la sfarsitul anului 2020,pe 5 decembrie. Noua lege modifică Ordonanța Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, simplificând infiintarea Asociatiilor si Fundatiilor. Alte modificări importante în ceea ce privește asociațiile vizează următoarele aspecte: in vederea infiinatarii Asociatiilor si Fundatiilor, actele constitutive şi a celor modificatoare ale ONG-urilor se vor putea depune la judecătorie ca înscris sub semnatură privată, cu excepţia cazului în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială; nu se mai solicită atestarea avocațială sau autentificarea notarială a actelor constitutive și ale celor modificatoare, ci sunt suficiente cele sub semnătură privată, cu excepția cazului în care patrimoniul inițial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială; se înlocuiește denumirea de ,,act constitutiv” cu...


Beneficiar real – Cine depune declarația?

Aproape orice firmă sau ONG care este constituită în 2021 trebuie să depună declarația privind beneficiarul real, chiar la înființare. Ca regulă, o firmă sau un ONG trebuie să depună declarația privind beneficiarul real la înființare, alături de celelalte documente necesare pentru constituire, daca printre asociati, actionari sau membri fondatori sunt si persoane juridice, romane sau straine. Daca asociatii, actionarii unei firme sau membrii fondatori ai unui ONG sunt doar persoane fizice, nu exista obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real. Termenul de depunere a declarației, pentru acele firme deja existente la momentul introducerii obligației Firmele care existau, deja, la 21 iulie 2019 (data la care a fost introdusă obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real, potrivit Legii nr. 129/2019) trebuie să depună declaratia privind beneficarul, cel tarziu in 90 de zile de la data incetarii starii de alerta, declarata in Romania pe fondul transmiterii COVID 19. ONG-urile scapă, temporar, de...


CESIUNE PARTI SOCIALE-NOUTATI

Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea operatiunii de cesiune parti sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020. ART. I Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “ART. 11 Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în parti sociale egale.” Art. 11 alin. (1) in varianta veche avea următoarea formă: ,,Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei”. Deci, dacă până acum, capitalul social minim impus unui SRL era de minim 200 de lei, divizat in 20 de părți...