Infiintare SRL

Societate cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata, este societatea in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asociatii raspund pana la limita aportului lor.

Etapele infiintarii unui SRL

Se alege forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata);

Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor;

Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN Rev 2); stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;

Stabilirea spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare;

Stabilirea administratorului sau administratorilor societatii;

Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica -microintreprindere (1-3% impozit) sau intreprindere mare – macrointreprindere (16% impozit);Incepand cu data de 01.02.2013 toate firmele nou infiintate vor fi platitoare a impozitului pe microintreprinderi de 3%(sau 1% pentru firma cu salariati)

Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important, nu mai este posibila obtiunea de platitor de TVA prin completarea vectorului fiscal la depunerea dosarului la ORC)

Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o;

Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si/sau administratori;

Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, la care se va atasa Avizul Asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca acest imobil se afla intr-un bloc), pentru spatiul care va constitui sediul social al firmei;

Capitalul social al firmei – se stabileste suma, se alege banca la care se doreste deschiderea contului si se depun banii (de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora). Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL; in prezent suma minima nu mai este obligatorie, nu se mai solicita dovada capitalului social

Depunere specimen semnatura numai pentru administratorul firmei, la notar public; in prezent se poate da si sub semnatura privata

Declaratie pe propria raspundere pentru autorizarea desfasurarii unor activitati la sediu social/sediu secundar/sediile tertilor sau fara activitate

Societatea cu raspundere limitata ofera avantajul

 • constituirii cu unic asociat; in prezent poti fi asociat unic in mai multe firme
 • al unor costuri si durate mai mici;
 • al raspunderii pana la limita capitalului subscris;
 • activitatea poate fi controlata chiar de catre asociati;
 • pentru finantarea si dezvoltarea societatii, asociatii pot apela la aporturi noi de capital de la persoane din afara societatii interesate sa se asocieze, cat si posibilitatea asociatilor de a se retrage din societate in conditiile prevazute de actele constitutive si Legea 31/1990 republicata.
FromTo

Actul constitutiv al societatii

Actul constitutiv al societatii se incheie in prezenta avocatului care da data certa documentului si care se semneaza de catre toti asociatii, sau sub semnatura privata, olografa Forma autentica a actului constitutiv, incheiata la notariat, este obligatorie numai cand, printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

FromTo

Caracteristici ale unei societati cu raspundere limitata (SRL)

Legislatia care reglementeaza infiintarea societatilor comerciale si evident si a societatii cu raspundere limitata, este legea nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, se pot asocia pentru a forma o societate cu raspundere limitata atat persoane fizice, cetateni romani sau straini cat si persoane juridice romane sau straine. Atentie insa la numarul de asociati acesta trebuind sa fie de cel putin 2 persoane si de cel mult 50 de persoane.

FromTo

SRL se constituie prin:

Intocmirea unui inscris – denumit Act Constitutiv. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infractiuni economice, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative. Sediul social este un element de identificare a societatii.

Societatea poate infiinta sedii secundare, cu sau fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, etc.)

Actele necesare infiintarii unui SRL

Pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt necesare urmatoarele acte:

 • Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus copie Xerox;
 • O copie dupa actul de proprietate si copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii. Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu;
 • Dovada privind disponibilitatea firmei;
 • Dovada efectuarii varsamintelor privind capitalul social
 • Actul constitutiv al societatii
 • Specimene legalizate de semnaturi pentru administratori
 • inscrierea unei firme care contine cuvintele: «national», «roman», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, in timp ce inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.

Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. In termen de aproximativ 3 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea de sedinta privind autorizarea functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).