Lichidare/Dizolvare Firme

Servicii de consultanta

„Inchiderea firmei, dizolvarea firmei, lichidarea firmei, voluntar prin vointa asociatilor, conform art.227 lit.d si a art.235 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, se poate realiza printr-o procedura parcursa in trei sau doua etape:

In 2 etape, in situatia in care asociatii se inteleg cu privire la modalitatea de impartire a activului societatii

Dizolvarea/lichidarea simultana a societatii comerciale
Radierea societatii comerciale din evidenta Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia este inregistrat sediul social al societatii

In 3 etape, in situatia in care asociatii nu se inteleg cu privire la modul de impartire a activului societatii

Dizolvarea voluntara si numirea lichidatorului
Lichidarea patrimoniului societatii comerciale
Radierea societatii comerciale din evidenta Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia este inregistrat sediul social al societatii

Prevederile legii pot parea dificil de inteles pentru persoanele fara pregatire juridica, asa incat in descrierea procedurilor ce trebuie urmate ne rezumam aici la a va oferi cateva informatii generale.

Dizolvarea poate fi consecinta unei situatii de drept sau de fapt si este expresia vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare), sau a unor persoane, institutii, factori, imprejurari din exterior. Dizolvarea societatii comerciale pregateste etapa lichidarii patrimoniului.

In cazul lichidarii voluntare, dupa stingerea datoriilor catre creditorii societatii, asociatii pot cadea de acord cu privire la repartizarea activelor ramase. In acest caz intreaga procedura are doua etape, ce trebuie parcurse pana la radierea societatii din registrul comertului

In cazul in care nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se deruleaza conform legii (cu numirea unui lichidator).

Dupa cum este vorba despre societati cu asociat unic sau cu mai multi asociati, cu acordul sau dezacordul asociatilor in ce priveste alegerea lichidatorului, putem vorbi despre mai multe tipuri de dizolvare voluntara, cu cate doua sau trei etape de parcurs, durata fiind de cca 1- 2-3 luni din momentul in care dosarul cu documentele necesare este pregatit pentru prima etapa.

I. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic – etape si acte necesare

Etapa 1:

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic de dizolvare cu aratarea motivului de drept care a stat la baza deciziei(art.227 lit.d, legea 31/1990) si a modalitatii de lichidare(art.235, legea 31/1990) (original)
 • Anexa contor cuvinte pentru Monitorul Oficial
 • Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original), avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a)

Etapa 2: radierea

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare, intocmita de un expert contabil membru CECCAR
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)
II. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu doi sau mai multi asociati – etape si acte necesare

Etapa 1:

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia AGA de dizolvare si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu aratarea motivului de drept care a stat la baza deciziei(art.227 lit.d, legea 31/1990) si a modalitatii de lichidare(art.235, legea 31/1990) (original)
 • Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original), avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • Dovada achitarii taxelor legale ( taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a)

Etapa 2: radierea

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare, intocmita de un expert contabil membru CECCAR
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)
III. Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator (societate cu doi sau mai multi asociati) – etape si acte necesare

Etapa 1:

 • Cerere de depunere si mentionare acte (original)
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original)
 • Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Etapa 2 (dupa 30 de zile de la publicarea in M.Of. a Hotararii AGA de dizolvare)

 • Cerere de inregistrare (original)
 • Copie Hotarare AGA de la etapa 1
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului
 • Daca este cazul: avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie), imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Etapa 3 (dupa ce a fost efectuata lichidarea)

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare aprobata de asociati, publicata pe site-ul ONRC cu 30 de zile inainte de formularea cererii de radiere
 • Hotararea de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie)
 • Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale)
 • Certificatul emis de Administratia Financiara (certificat de atestare fiscala) din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (original)
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:, taxa de registru si – daca este cazul – tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a
 • In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si: darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original); registrele SA si SCA
 • Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

In functie de situatie, pretul pentru dizolvare-lichidare voluntara poate sa difere.

Pretul final il veti afla in cadrul unei discutii cu unul dintre consultantii nostri.

Elementele luate in considerare in stabilirea pretului sunt:

 • numarul de asociati,
 • judetul in care este inregistrata societatea,
 • existenta sau inexistenta unei activitati anterioare a societatii,
 • existenta/inexistenta acordului asupra numirii unui lichidator,
 • altele.